Inget EU-bidrag till Fränsta

Nutek säger nej till SVAR-projektet i Fränsta. Det innebär att projektet, som skulle ge 50 nya jobb och rädda 20, inte får något EU-bidrag. Nutek motiverar sitt beslut med att EU-bidrag till projektet skulle strida mot statsstödsreglerna å snedvrida konkurrensen.
I stället skulle projektet kunna komma i fråga för regionalt utvecklingsbidrag, utan inblandning av EU, säger PG Hånell, ansvarig på länsstyrelsen. Men isåfall måste man börja om från början med ansökningar och det kommer att dra ut på tiden.