Få barn får brottsskadeersättning

1:37 min

I tio år har det varit möjligt för barn som bevittnat våld mot närstående att få en statlig brottsskadeersättning. Men få söker.

Det är Brottsoffermyndigheten som tar emot ansökningar om och betalar ut brottsskadeersättning.

Barn som inte själva är brottsoffer men som sett eller hört våld mot en närstående kan få ersättningen. Det handlar i genomsnitt om knappt 7000 kronor, lägsta ersättningen är 5000 kronor.

– Vi har senaste åren haft mellan 300-350 ansökningar, säger Annika Öster, generaldirektör på Brottsoffermyndigheten.

Ungefär 70 procent av ansökningarna leder till att ersättning utbetalas.

– Barnen som bevittnar ses inte som brottsoffer i den vanliga rättsprocessen så de kan aldrig få skadestånd bara för bevittnandet. Det här är en exklusiv möjlighet för de här barnen att få någon form av kompensation och upprättelse som staten står för.

Sett till hur många barn som drabbas är dock ansökningarna få.

– Det handlar om ungefär tio procent av Sveriges barnbefolkning som någon gång under uppväxten får uppleva någon form av fysisk handling från den ena föräldern mot den andra. Något färre om man räknar med barn som måste leva med våld som livsvillkor, men betydligt fler om man räknar in barn som måste bevittna verbala angrepp och hot mellan föräldrarna, säger Åsa Källström, professor i socialt arbete vid Örebro universitet.

Tio procent av alla barn, vad handlar det om för siffror i reda tal?

– Du kan räkna med 100 000 eller 200 000 av alla barn i Sverige.