Sida fryser bistånd till abortvägrare

1:15 min

Sida kommer att sluta betala bistånd till de organisationer som går med på Trumps krav att sluta jobba med aborter. Skälet är dels att pengarna ska användas till det Sida tycker är rätt, dels att biståndsorganisationen vill inspirera andra bidragsgivare att följa efter.

En av de första saker Donald Trump gjorde som USA:s president var att återinföra den policy som fryser allt stöd till organisationer som främjar abort.

Det har fått den svenska biståndsorganisationen SIDA att göra ett motdrag. Inga organisationer som viker sig för Trumps politik ska få svenskt bistånd.

– Vi ser till att de svenska pengarna används till det vi vet är rätt. Att kvinnor får bestämma äver sin egen kropp, har rätt till säkra aborter och när man faktiskt föder barn, säger SIDAS generaldirektör Carin Jämtin.

Enligt världshälsoorganisationen WHO gör över 21 miljoner kvinnor osäkra aborter varje år. 47 000 överlever inte. De dödstalen riskerar nu att öka.

Svenskt bistånd kan inte mäta sig med USA:s miljarder men Carin Jämtin hoppas att det svenska beslutet ska inspirera andra bidragsgivare att göra samma sak.

– De givare vi pratar med är de givare som är i Västeuropa. Det handlar om Holland, England, Tyskland, de nordiska givarna, Kanada och en del andra. Alltså de givare som traditionellt stöttar kvinnor att bestämma över sin egen kropp, säger Carin Jämtin.

Samtidigt slår Trumps politik mot andra hälsoprogram. Enligt Rädda barnens svenska generalsekreterare Elisabeth Dahlin skulle det slå mot 14 miljoner barn om USA ströp biståndet till Rädda barnen internationellt.

– Ingen inom rädda barnen tycker att mcp är bra så vi kommer att genomföra programmen på ett annat sätt, säger Elisabeth Dahlin.

Rädda barnens internationella organ har därför gått med på Trumps krav och certifierat sig enligt mcp, the Mexico city policy, samtidigt som Rädda barnen i Sverige genomför projekt för sexuell och reproduktion hälsa och rättigheter genom samarbetspartners i andra länder. På så sätt hoppas man kunna få stöd för vissa program med amerikanska pengar och andra program med svenska biståndspengar.