Malmö

Nominerade till halv miljon för sin personliga vård

3:25 min

Under tre har de jobbat för att minska medicineringen av dementa och öka livskvaliteten. Nu har de chans att få Vårdförbundets pris för sina insatser.

På demensboendet Österbo i Vardaga i Lund har man under flera år försökt förbättra livskvalitén för de boende. Och det har gett resultat.

Specialistsjuksköterskan Elin Nilsson och sjuksköterskan Madeleine Nilsson ville minska användadet av demensmedicin och ersätta det med annat: bättre, personcentrerad vård och omsorg. Det betyder i korthet att i större detalj ta reda på vad som funkar för varje enskild patient.

 – Vi upptäckte när vi började här att många av våra boende tog läkemedel som vi kallar psykofarmaka, för sin BPSD, beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom. Det kan vara allt från oro till aggressivitet, säger Elin Nilsson.

Man uppskattar att nio av tio som drabbas av demens också får några av de här symptomen. Det blir svårt både för familjen och den dementa att hantera och kan skapa stort lidande.

– De nationella riktlinjerna säger att prioritet ett är personcentrerad omvårdnad, säger Elin Nilsson.

Efter att de båda gått en kurs och fått i uppdrag att ta med sig förändringar tillbaka till jobbet så beslutade de sig att för att attackera medicinering. Och för det arbetet är de nu nominerade till Vårdförbundpriset, som delas ut av fackförbundet med samma namn.

– Vi använde oss av en skala för att skatta personernas besvär och utifrån det göra omvårdnadsåtgärder. Vi har tittat på vad de gillade tidigare – vi har jobbat mycket med musik exempelvis, och många har kunnat minska medicinanvändningen med bara små åtgärder, säger Madeleine Nilsson.

Hör allt om deras sätt att arbeta i ljudklippet ovan.