Familjeplanering är politiskt laddat i Afrika

1:45 min

Frågan om reproduktiv hälsa har blivit starkt politiserat det senaste året. Men för många i Afrika är det i högsta grad en fråga om överlevnad.

För lite drygt ett år sedan var jag i Malawi. Där är det mycket vanligt att flickor så unga som tolv år gifts bort och blir gravida och slutar i skolan. Barn som föder barn.

Jag mötte då också den kvinnliga byhövdingen Teresa Kachin da moto som arbetade aktivt med att få ett stopp på barnäktenskapen. Hon bearbetade lokala tjänstmän, byledare och religiösa ledare. Det var inte lätt, men framsteg görs. 2015 kom till exempel en ny lag i Malawi som förbjuder flickor under 18 år att gifta sig.

I Kenya har det periodvis varit en debatt kring hur sexualundervisningen i skolan ska utformas och vilka resurser den ska få. En del, främst religiösa ledare, menar att information om preventivmedel och sexualitet, leder till att ungdomar har sex tidigare och oftare, och vill därför dra ner på det. Andra röster pekar på att en femtedel av tonårsflickor redan är mödrar och menar att det är stora brister i undervisningen där de flesta lärarna förespråkar avhållsamhet istället för att ge information om preventivmedel.

Nyligen väckte Tanzanias president tonårsflickor John Magufuli starka reaktioner när han sa att gravida tonårsflickor kommer stängas av från fortsatt undervisning och menade att de hade ett dåligt inflytande på andra flickor.

Frågan om bistånd till reproduktiv hälsa och möjlighet till abort har blivit politiserat på högsta nivå också i USA. I takt med att president Trump skär ner biståndet, så kontrar till exempel stiftelsen Bill och Melinda Gates med ett bidrag på ytterligare 375 miljoner dollar utöver redan avsatta medel till program som arbetar med familjeplanering. "Om Trump verkligen vill stärka kvinnor, bortom retoriken, så borde han visa det genom att satsa på stöd till familjeplanering", sa Melinda Gates vid konferensen i London.