Antalet vårdnadstvister ökar stadigt

1:39 min

Hittills i år har 180 vårdnadstvister hållits i Kalmar tingsrätt. Det är en siffra som har ökat stadigt de senaste åren.

Antalet vårdnadstvister, där barn och deras föräldrar genomgår en rättslig process för att få beslut om var och hur barnen ska bo och träffa sina föräldrar, ökar – och det stadigt.

En av de som gått igenom flera rättsprocesser är Jacob Jonsson och han berättar hur det har påverkat honom:

– Ibland är det som ett hål på insidan och man mår ganska dåligt, vissa dagar orkar man nästan inte kliva upp, säger han.

För tretton år sedan, när Jacob Jonssons dotter var knappt två år, inleddes den vårdnadstvist som sedan dess pågått mellan Jacob och hans ex. De har gått igenom flera domstolsförhandlingar sedan dess och konflikten har präglat Jacobs liv.

– De här perioderna när man inte har haft någon kontakt, det är en gnagande oro, säger han.

2006 gjordes lagen om för att barnens bästa skulle sättas mer i centrum. Domstolarna fick större möjlighet att döma till ensam vårdnad.

Antalet vårdnadstvister har nära fördubblats på tio år i Sverige och tingsrätten i Kalmar är inget undantag. Hittills i år har 180 vårdnadstvister avhandlats i tingsrätten och det är nästan lika många som hölls under hela förra året.

Orsaken är, enligt en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen, både att fler driver processer eftersom chansen till ensam vårdnad nu är större och ett ökat ansvarstagande från papporna i takt med ökad jämställdhet. Många går dessutom till domstol flera gånger, vilket bidrar till ökningen.

Jacob Jonsson såg och ser fortfarande vårdnadstvist som den enda utvägen på problemen.

Hade du kunnat göra något annorlunda för att det inte skulle bli så här?

– Jag hade kunnat låta bli att gå till tingsrätten den där första gången men då hade jag nog å andra sidan inte träffat min dotter och hon hade inte haft någon pappa, säger han.