Lördag 15 juli

Både framsteg och bakslag i Östersjön

12 min

Trots att övergödningen minskar fortsätter Östersjön att brottas med stora problem. Samtidigt som silvertärnan ökar fortsätter ejdern att försvinna. Naturmorgon följer med ut på kustfågelinventering i Östergötlands skärgård.

Vattenytan ser ut att vara huggen ur granit. Borta vid den metallgråa horisonten lyser silvertärnornas vingar så mycket att de nästan bländar oss. Vi är i Östergötlands skärgård.

Lars Gezelius och Vesa Jusila inventerar för första gången på tio år stora delar av Östergötlands skärgård och de tusentals öar som finns här. Kustfåglarna räknas. Det är länsstyrelsen i Östergötland som står bakom inventeringen. 

Hittills i år har inventerarna framförallt slagits av en sak. Ejdern fortsätter att försvinna. De senaste 30 år har hälften av ejdrarna försvunnit. 

När vi skulle räkna ejderungar var det ganska lätt för oss att göra det. Vi hittade noll stycken. Vi ser inga kullar av ejdrar längre.

Sedan femton år tillbaka i tiden har inventerarna kunnat konstatera hur ejdern minskar kraftigt. Under turerna i skärgården kan de få syn på små ejderungar som dör efter bara några dagar.

– Vi ser dem under de första två eller tre dagarna sedan händer det något. Normalt ska ejderungarna ha en energireserv för de första dagarna, säger Vesa Jusila. 

Även gråtruten, havstruten och silltruten minskar kraftigt i antal.

Silvertärnan ökar dock. Det tillsammans med bland annat fiskmåsen, fisktärnan, sillgrisslan och tordmulen.

Arter som lever av framförallt mindre fiskarter tycks gynnas samtidigt som arter som istället lever av musslor missgynnas. 

Samtidigt visar mätningar hur övergödningen i Östersjön nu minskar. 

– Östersjön mår fortsatt ganska dåligt men jag skulle ändå säga att vi är försiktigt optimistiska här på havs- och vattenmyndigheten. Det överskuggande problemet är övergödningen. Men där har vi kunnat se hur halterna av näringsämnen minskar, säger Mikael Krusell enhetschef på enheten för miljöövervakning på havs- och vattenmyndigheten. 

Även problemen med miljögifterna PCB och DDT minskar. Ett resultat av det är att arter som gråsäl och havsörn ökat i antal. Vesa Jusila och Lars Gezelius möter många sälar under sina inventeringar i skärgården. 

– De kommer fram tio meter från båten och man hör hur de frustar. Det är nästan Galapagoskänsla, säger Lars Gezelius. 

Trots sälarnas och havsörnarnas återkomst så fortsätter Östersjön att ha problem. Även om många är optimistiska när det gäller Östersjön så finns det de som inte håller med.

Lennart Balk är professor på Stockholms universitet. Han har forskat om varför både ejdrar och trutar försvinner. Svaret tycks vara att de lider av en brist på en b-vitamin som kallas för tiamin. Tiaminbristen påverkar bland annat ejdrarnas beteende. 

De har ett väldigt förvirrat beteende och kan inte häcka på ett snyggt sätt. Det som händer med ejdrar är att de försöker producera ägg. Honan kan sedan inte föra över vitamin i tillräckligt hög grad så att fågelungen dör i ägget.  Om ungarna skulle födas så dör de i nervskador när de ska vara som starkast.

Totalt har Lennart Balk och hans kollegor tillsammans med andra forskare från Europa och Nordamerika kunnat konstatera att flera arter verkar lida av just tiaminbrist. I Östersjön såg de bland annat att blåmusslan och ejdern hade för låga halter av tiamin. Hittills vet man inte hur utbrett problemet med tiaminbrist är eller vad det är som orsakar det. Lennart Balk menar att det skulle kunna röra sig om någon typ av luftförorening.

I Östergötlands skärgård har biologen Lars Gezelius fått sin bild av hur Östersjön mår.  

– Det är en patient som kräver ständig tillsyn och vård och man vet inte riktigt hur det ska gå för den, säger han.