Vrak från 1600-talet hittat vid Skeppsholmen

5:14 min

Ett vrak från 1600-talet har hittats vid Skeppsholmen. Det är frågan om ett 30 meter långt örlogsfartyg där några saker förbryllar experterna.

Under våren 2017 påbörjade Statens fastighetsverk ett stort renoveringsarbete på Skeppsholmen. Det var dags att rusta upp de hårt ansatta kajerna. I samband med detta påträffades rester av ett vrak som ligger i närheten av Kastellholmsbron och det bedöms vara från början av 1600-talet.

Jim Hansson är marinarkeolog vid Sjöhistoriska museet och enligt honom är det ett stort skepp som har hittats.

– Det är mycket som talar för att det är ett stort och kraftigt örlogsfartyg.

Har ni hittat mer än bara vrakdelar?

– Vi har hittat ett klappträ som användes till att tvätta kläder. Det är välbevarat tack vare att det är så syrefattigt i dyn. Sedan fann vi en riggdetalj, ett kås, och här finns hela tampen kvar.

Det är kul att få en inblick i vardagslivet från den tiden.

Förutom det här har flera träpålar tagits upp på land och på dessa trästockar finns olika inskriptioner med bokstäver och symboler. Det här förbryllar Jim Hansson:

– Än så länge har vi ingen aning om vad det betyder. Det kanske är mallar för skeppsbygge? Alla kliar sig i skallen nu men jag ska kolla med kollegor i Holland.