Förslag om bankunion med EU om två år

1:56 min

Regeringen siktar på att ha utvärderat möjligheten att gå med i EU:s bankunion inom två år. Ett sådant steg skulle innebära stora förändringar för banksystemet, enligt Bankföreningens chefekonom Johan Hansing.

– Konkret skulle det innebära att man skulle stå under tillsyn av Europeiska centralbankens tillsynsmekanism, man skulle tillhöra det gemensamma systemet för resolution och krishantering och man skulle med tiden i alla fall tillhöra ett gemensamt system för insättningsgaranti, säger Hansing.

Innebär det inte i praktiken också att man därmed tar ett steg in i eurosystemet?

 – Nej, det finns ju ingen direkt koppling på så vis att bankunionen ställer krav på att man är med i euron. Men så klart, att som läget är i dag så är ju de länder som är med i bankunionen är ju också dem som är med i eurosamarbetet, säger Hansing.

Förslaget om att se över möjligheten om att gå med i bankunionen lades fram av finansmarknadsminister Per Bolund (MP) tidigare i veckan. Enligt statssekreterare Karolina Ekholm siktar man på att ha en utvärdering färdig inom två år.

– Vi tänker oss att det är någonting som ska tas fram till någon gång under 2019, säger Ekholm.

Professor Lars Calmfors vid Stockholms universitet tror det skulle kunna vara bra om Sverige gick med i bankunionen. Men han är tveksam till om det verkligen blir av.

– Jag tror att det skulle vara bra. Men om jag ska göra en prognos så tror jag kanske att det är mindre troligt att man väljer att göra det, säger Calmfors.

Vad skulle vara det avgörande skälet till att man väljer bort bankunionen?

 – Jag tror att det finns en rädsla för att vi får vara med och betala för problem i andra länder, samtidigt som man då inte ser framför sig att även vi kan råka ut för problem. Och sedan är det det här med att det finns en rädsla för att vi inte får vara med, som land utanför valutaunionen, när de slutliga besluten ska tas - att de kommer att tas bara av euroländerna. Det är ett problem som inte är löst ännu.