Norrköping

Mindre fysisk kontakt mellan människa och djurparksdjur

1:49 min

Att djurskötare vistas inne bland djuren på Kolmårdens djurpark blir en allt ovanligare syn. I stället sker kontakten via kommandon genom stängslen.

När djurskötaren signalerar kommer djuret, och positiva beteenden belönas. Metoden kallas positiv förstärkning och har tidigare främst använts inom den marina faunan, på Kolmårdens djurpark hos delfiner och sjöbjörnar. 

För omkring tio år sedan valde man att prova samma metod även hos andra djur och i dag tränas en stor del av parkens arter på liknade sätt. Nytt i träningen är även att djurskötaren sällan går in i hägnet, utan stor del av kontakten sker från varsin sida av stängslet, så kallad protected contact.

– Målet är att stimulera djurens naturliga beteenden så mycket som möjligt, säger Stefan Aspegren, chef för ap- och rovdjursavdelningarna på Kolmårdens djurpark.

När djurparken öppnade på 60-talet kunde besökare få se personal vandra runt med tigrar i koppel, men med åren har synen på hur man interagerar med djur i djurparker förändrats. Idag finns en större respekt för djuren, berättar Stefan Aspegren, som poängterar att utvecklingen främst styrs utifrån djurens bästa, men att det även finns en säkerhetsaspekt med i det nya synsättet.

Ett exempel är att all närkontakt med elefanter upphört från och med årets säsong. Allt från träning till veterinärbesök utförs, i den mån det är möjligt, nu med en barriär mellan djurskötare och djur. Även uppvisningarna inför publik är idag helt utan skötare innanför staketen.

– Det är säkrare för oss eftersom elefanter är stora tunga djur, men det gynnar också elefanterna som får välja själva om de vill vara med eller inte, säger Emelie Olander som tränar elefanterna på Kolmården.

Kolmårdens djurpark byter ofta erfarenheter med andra parker i Sverige och världen, främst inom Svenska Djurparksföreningen.

– Tidigare låg mycket prestige i djurträning, idag handlar det mer om samarbete där vi lär av varandra, berättar Stefan Aspegren, som nämner en nätkonferens med San Diego Zoo i USA som ett lyckat exempel.