Larmtutor hörs inte i hela landet

1:49 min

Tutorna som ljuder vid allmän fara, den så kallade Hesa Fredrik, hörs bara av hälften av befolkningen i landet.

I dag finns tutor i 220 av landets 290 kommuner. Det är en minskning i antal sedan andra världskriget men en anpassning till fredstid. Det säger Minna Nyman som är verksamhetschef vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

För dem som inte nås av ljudet från tutorna finns ett system med samtal till fast telefoni och från första juli i år även en sms-tjänst.

Det är chefen för räddningstjänsten i varje kommun som beslutar om att ett larm – så kallat viktigt meddelande till allmänheten – ska skickas ut. Det sker främst via lokalradio och text-tv. Tutan som kallas Hesa Fredrik är ett komplement till text och radio.

Det var Hesa Fredrik som av misstag tjöt över Stockholm i söndagskväll och som orsakade stor oro hos många.