Sämsta vägarna finns i länet

1:05 min

Fem av de tio sämsta länsvägarna i Sverige finns i Västerbotten, enligt den senaste vägrapporten från intresseorganisationen Motormännen.

Sveriges sämsta vägar finns i Norrland norr om Dalälven. Fem av de tio sämsta länsvägarna finns i Västerbotten, enligt den senaste vägrapporten från intresseorganisationen Motormännen.

Mätningen gjordes under 2016 där 67 000 kilometer av Sveriges vägnät granskades med en vibrationssensor som mäter upp ojämnheter i vägbanan.

Kjell Jonsson är vägombud hos Motormännen.

– Det finns ett starkt samband mellan vägens kvalitet och antalet olyckor, säger han.

Exempel på riksvägar i Västerbotten som hamnar bland de tio sämsta är riksväg 90 genom Västernorrland och Västerbotten där 4,6 procent av vägavsnittet fick underkänt samt väg 92 och 95.

I sommar ska Motormännen göra en ny granskning av Sveriges vägar.