Medierna mer positiva om SD

2:21 min

Den politiska rapporteringen i svensk media handlar nu mest om det politiska spelet. Och Ekots kartläggning visar att rapporteringen om Sverigedemokraterna blir alltmer positiv.

– Det har varit tider då rapporteringen om SD har varit betydligt mer negativ. Långsiktigt kan man se en förflyttning mot en mer neutral rapportering, säger Sifos opinionschef Toivo Sjörén.

Sifo har för Ekots räkning sammanställt toppnyheterna i åtta riksmedier under maj och juni, bland annat Rapport, Aftonbladet och TV4 Nyheterna.

Det mest återkommande ämnet är det politiska spelet: vem som ska regera med vem efter valet och konflikterna kring Anna Kinberg Batra i Moderaterna och Jan Björklund i Liberalerna. Men hur mycket bryr sig väljarna om det politiska spelet?

Det kan vara viktigt att man är regeringsduglig, om det finns ett sånt moment i spelet är det viktigt. Men det är sakfrågorna som är det viktigaste för väljarna, det är det som till slut driver dem mot olika partier, säger Toivo Sjörén.

Åren 2015 och 2016 var integration och flyktingar det ämne som dominerade i toppnyheterna, i år leder brott och straff.

– Rapporteringen om invandring och integration har tonats ner därför att antalet invandrare har ju gått ner rätt kraftigt, förklarar Toivo Sjörén. Lag och ordning har att göra med bland annat attentatet på Drottninggatan och debatten kring polisen, finns de när de behövs?

Enligt flera andra mätningar anser väljarna att sjukvården är den viktigaste politiska frågan just nu, men medierna skriver knappt om ämnet. Det beror på att den politiska konfliktnivån här är liten, säger Sjörén.

Under maj och juni var rapporteringen mest negativ kring Moderaterna och Miljöpartiet. De som däremot får övervägande positiv rapportering är Centerpartiet och Sverigedemokraterna, mycket tack vare att båda partier lyfter i opinionen.

Rapporteringen om SD i de stora svenska medierna har gått från negativ till neutral, säger Sifos opinionschef.

– Det innebär att det finns en svag övervikt för den positiva rapporteringen kring partiet i den här mätningen, det handlar dels om positiva opinionssiffror och att man fått en riksdagsman att gå över från M till SD, det klassas som positivt.  

Det skrevs mer om Anna Kinberg Batra (M) än om Stefan Löfven (S) jämfört med den tidigare tvåmånadersperioden. Men det lär inte glädja Moderatledaren.

– Det har inte varit bra, det har också flyttat fokus från partiets möjlighet att prata om sakfrågor, så det har varit negativt, säger Toivo Sjörén.

Trea i hur ofta partiledarna förekommer i mediernas toppnyheter är Jimmie Åkesson (SD) och Annie Lööf (C).

Jumboplatsen sedan 2015 har Jonas Sjöstedt (V). Trots att han är rätt osynlig i medierna har partiet ökat något i opinionsmätningarna.

– Jonas Sjöstedt klarar sig för att partiet har en skarpare profil i väljarnas ögon, de är starka i vinsterna i välfärden för att ta ett exempel, säger Toivo Sjörén.