Låga halter miljögift i fisken i Gavleån

1:24 min

Vattnet i Gavleån och Inre Fjärden i Gävle är renare än myndigheterna trodde. Det visar den analys av abborre och gös från Gavleån som länsstyrelsen har gjort.

 

– Det var ett bättre resultat än vad vi väntade oss. Vi har inte hittat några höga halter av miljögifter. Man kan lugnt äta fisken. Av de ämnen vi analyserade var alla halter under gällande gränsvärden, säger Inger Kindvall, miljöutredare på länsstyrelsen i Gävleborg.

Vad säger det här om vattnet i Gavleån och Inre Fjärden?

– Det säger att situationen blir bättre och bättre, jämfört med hur det var tidigare. Och vi har ju också ett uppdrag att klassificera alla vattendrag i länet och det här kommer att ingå som ett underlag i det arbetet.

Att fiska i Gavleån är populärt. Knappt 2000 personer brukar hämta ut ett gratis fiskekort för nedre Gavleån varje år, men hur mycket fisk de får är det ingen som vet, eftersom rapporteringen fungerar dåligt.

Robert Johansson är en av dem som brukar utnyttja möjligheten att fiska mitt i Gävle,. och den här dagen har han tagit med sig sonen Amandus ner till Boulognern. Han tycker att det känns bra att halterna av miljögifter är låga.

- Det känns som om det varit mer förorenat tidigare än vad det är nu. Det är jättebra. Om jag får gös så tar jag hem den så brukar svärmor få, säger han.

Sammanlagt undersöktes 15 abborrar och 15 gösar från Gavleån och de testades för en lång rad miljögifter, både tungmetaller och organiska miljögifter. Resultatet klarar sig bra, både jämfört med de sjöar som undersöktes i Gävleborg 2014 och med en liknande undersökning av abborre i Stockholm.

- Ja, I Stockholm var halterna högre än i Gavleån. Speciellt i Stockholms innerstad. säger Inger Kindvall