Handlingsplan ska stoppa hot mot yttrandefriheten

1:27 min

För att stärka det fria ordet och yttrandefriheten har regeringen i dag tagit beslut om en handlingsplan mot hot och hat.

– Vi har identifierat tre särskilt utsatta yrkesgrupper som arbetar med det fria ordet som bas. Det är journalister, det är förtroendevalda och det är konstnärer. Så dels omfattar handlingsplanen riktade insatser mot dessa tre yrkesgrupper men den omfattar också breda insatser som ska stödja alla som ger uttryck för åsikter och idéer, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Enligt handlingsplanen ska bland annat ska Brottsofferjouren stärkas för att vara ett stöd för dem som drabbas av hot och hat för att de är med i det offentliga samtalet. Regeringen vill också öka kunskapen om hur hot och hat utvecklats under tid.

Hur många som drabbas av hot och hat vet man inte riktigt eftersom alla inte anmäler. Alice Bah Kunke hoppas att fler ska våga göra det.

– Polisen ska prioritera brott som hotar åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Det vi nu skriver i handlingsplanen är att vi också kommer att ställa krav på återrapportering. Det här är en prioriterad fråga för regeringen och det är en prioriterad fråga för polismyndigheten, då bör vi också se svart på vitt hur de lever upp till de här prioriteringarna. 

Är åtgärderna ni presenterat tillräckliga?

– Nej. Det kommer krävas väldigt mycket mer av många fler. Det regeringen nu har gjort är att vi har lagt en grundplatta, en botten för ett fortsatt hårt arbete, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.