"Mercron" beslutar om nytt stridsflygplan

1:42 min

Frankrike och Tyskland ska gemensamt utveckla ett nytt stridsflygplan för de båda länderna. Det var ett av de mer konkreta besluten efter det årliga mötet mellan de franska och tyska regeringarna idag.

– Det här en djupgående revolutionen, men vi är inte rädda för revolutioner om de är fredliga, konstruktiva och långsiktiga.

Det sa den franske presidenten Emanuel Macron, bredvid den tyska förbundskanslern Angela Merkel, "Mercron" som duon lite skämtsamt kallas. Detta under dagens möte i Paris.

Fram till nu har Tyskland och Frankrike haft olika stridsflygplan. Frankrike det egentillverkade Rafale och Tyskland Eurofigter, utvecklat tillsammans med flera andra europeiska länder.

Det nya gemensamma planet ska börja utvecklas under nästa år, produktionsstart är dock än så länge oklar.

De båda ledande EU-länderna har också fattat beslut om att driva fram en ny europeisk militär, en så kallad drönare, och även samarbeta mer när det gäller cyberförsvar.

Ambititionerna på försvarssidan kan ses som ett svar på Merkels och Macrons tidigare analys om att Europa nu måste ta sitt eget öde mer i egna händer.

På det årliga tysk-franska regeringsmötet idag var de båda länderna överens om att Eurozonen och EU måste vidareutvecklas.

– Stillestånd i Europa blir lätt tillbakagång för Europa, därför måste vi få in mer dynamik, sa förbundskansler Merkel.

Det tyska valet närmar sig, och före att det står klart hur den nya tyska regeringen kommer se ut är dock riktigt konkreta besked inte att vänta.

Under dagens möte sa även Merkel att hon kunde tänka sig att diskutera till exempel en gemensam finansminster för Eurozonen. Något hon tidigare inte varit beredd att diskutera.

Macron återupprepade också det han sa inför mötet idag att Tyskland måste gå med på större offentliga investeringar inom EU för att ekonomin ska återhämta sig i de eurokrisdrabbade länderna.