Vill du rädda klimatet – avstå barn

Det absolut mest effektiva sättet att minska sin klimatpåverkan är att avstå från att skaffa barn. Det visar en studie som forskare vid Lunds universitet gjort.

Att källsortera kan minska vårt koldioxidavtryck med 0,2 ton per år. Men motsvarande siffra för en familj som avstår från att skaffa ett barn är drygt 58 ton per år och förälder.

På andra plats över saker du kan göra för att minska din klimatpåverkan är att leva ett bilfritt liv, visar studien från Lunds universitet.