Få lågutbildade nyanlända vill studera

2:32 min

Trots myndigheternas ansträngningar är det nästan inga nyanlända med kort utbildning som sitter i skolbänken efter två år i Sverige.

Nya siffror från Arbetsförmedlingen som gäller början av 2017 visar att bara mellan tre och fyra procent av de nyanlända med kort utbildning går på vuxenutbildning efter två år med uppehållstillstånd. Det visar nya siffror från arbetsförmedlingen.

Det gör att deras chanser att få ett jobb minskar rejält, säger Annie Rubensson, integrations- och etableringschef på Arbetsförmedlingen.

– Vi jobbar hårt med att motivera och vi kommer att stärka våra insatser inom vägledning för att informera om vad som krävs på svensk arbetsmarknad. Det är inte säkert att man känner till att det i princip krävs gymnasieutbildning för att få en varaktig anställning i Sverige, säger hon.

Den låga procentandelen är den samma för år 2016.

– I vissa fall handlar det om att man inte haft möjligheter att utbilda sig av olika skäl som vi behöver få fram i ett tidigare skede för att vi ska kunna sätta in rätt stöd, säger Annie Rubensson.

Är inte den här låga siffran ett dåligt betyg för ert arbete?

– Vi kan absolut bli bättre där och vi ska bli bättre, säger hon.

Regeringen och alliansen har beslutat att införa en utbildningsplikt för nyanlända med kort utbildning. Den som inte går i skolan blir av med sin ersättning.

Professor Olof Åslund, på Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU), säger att det gäller alla med låg utbildning, vare sig de är födda i Sverige eller invandrat hit. Han menar att det är ett stort steg att sätta sig i skolbänken.

Dels tror man inte att man klarar studierna, dels ser man inte nyttan av utbildningen, säger han.

– Man förstår inte att chanserna till ett arbete ökar med just den här typen av utbildning. Sen finns den andra sidan också där man tänker att det spelar ingen roll om jag går en utbildning, jag kommer ändå att vara hänvisad till en svag- eller liten del av arbetsmarknaden, säger Olof Åslund.

Bilden av att det inte lönar sig att studera är rätt utspridd i vissa grupper, trots att det finns studier som visar att invandrade till och med får större vinst av utbildning än infödda.

Olof Åslund säger att en annan möjlig förklaring till att få personer med kort utbildning väljer skolan är att de hellre jobbar.

– För att det är viktigast att få en inkomst och man tror inte att en utbildning kommer att leda till så mycket bättre inkomster.

– Risken för att felbedöma värde och kostnader för olika val finns generellt, den gäller inte bara nyanlända med låg utbildning, säger professor Åslund. 

Motivation och information är viktiga men lika viktigt är kursernas kvalitet, menar han.

– Innehållet och utformningen av utbildningen kommer att ha ganska stor betydelse för hur bra den blir på att få folk i arbete.