Säffle tar fram plan för att hantera sopkris

1:04 min

Sunne och Säffle riskerar att bli utan renhållning när situationen för sophämtningsföretaget Reno Nord nu ser allt mörkare ut och flera räknar med att företaget går i konkurs.

Niklas Ekberg är vikarierande förvaltningschef i Säffle. Han är inte så orolig för konsekvenserna vid en eventuell konkurs. 

– Vi tror att scenariot kommer vara så, om de går i konkurs, att man driver företaget vidare genom en konkursförvaltare under en övergångsperiod. För att hitta en ny ägare eller någon som kan ta över de avtal som finns, säger Niklas Ekberg.  

Kommunen är inte oroliga för att folk ska bli utan sophämtning. De har även en plan för hur de skulle kunna agera om den eventuella konkursförvaltningen inte skulle fungera som den ska.

– Jag kan säga vad den skulle kunna inkludera. Vi jobbar i två kommuner i den andra driver man verksamhet på ett annat sätt. Det innebär att det finns vissa resurser som man skulle kunna använda, säger Niklas Ekberg

Även Sunne kommun får sina sopor hämtade av Reno Norden. Leif Jansson, teknisk samordnare på kommunen menar att de inte känt något behov av att upprätta en krisplan. 

– Vi har ingen plan. Vi får lösa det om det värsta skulle hända. Jag antar att vid en konkurs så driver en konkursförvaltare företaget vidare, säger Leif Jansson.