Sverige världsbäst på att minska klyftorna

2:11 min

Sverige är det land som bäst motverkar ekonomisk ojämlikhet, enligt en rapport från biståndsorganisationen Oxfam. Ändå har klyftorna ökat.

Kartläggningen jämför vad 152 länders regeringar gör för att minska ojämlikheten mellan rika och fattiga.

– Sverige ligger bra till på de här områdena som vi har tittat på. Vi har höga sociala utgifter, och lägger mycket pengar på just utbildning, sjukvård och det sociala skyddsnätet, sådant som också jämnar ut skillnader i samhället, säger Robert Höglund som är talesperson för Oxfam.

I rapporten som ges ut av Oxfam och Development Finance International har man tittat på vad regeringar gör för att minska den ekonomiska ojämlikheten mellan fattiga och rika. Länderna rankas efter hur väl de tillgodoser arbetstagarens rättigheter, hur de använder skatter för att jämna ut inkomstklyftor och hur mycket länderna satsar på sociala utgifter.

Sverige pekas alltså ut som det land som på det här sättet bäst motverkar ojämlikhet av de totalt 152 länderna som granskats i undersökningen. Detta trots att just den faktiska ekonomiska ojämlikheten i Sverige ökat de senaste decennierna.

Kenneth Nelson är professor i sociologi vid Stockholms universitet och han menar att det kan vara svårt att rangordna länder på det här sättet, men att Sverige helt klart är ett av de länderna i världen som ligger längst fram när det kommer till att motverka klyftor mellan fattiga och rika.

– Skulle man byta ut några av de här indikatorerna till några snarlika kanske vi skulle hamna på fjärde, femte eller sjätte plats. Men oavsett indikatorer skulle vi hamna i den absoluta tätgruppen, säger Kenneth Nelson.

Längst ner på listan över de länder som listas i Oxfams rapport ligger Nigeria, ett land som haft en positiv ekonomisk utveckling men där ojämlikheten mellan fattiga och rika är stor.

Genom de globala målen i Agenda 2030 har FN:s medlemsländer förbundit sig att utrota fattigdomen och hungern i världen fram till år 2030. Men Världsbanken spår att med den ojämlikhet som finns mellan rika och fattiga kommer nästan en halv miljard människor fortfarande att leva i extrem fattigdom år 2030 om inte ojämlikheten minskas.

– Det har ju varit en fantastisk utveckling de senaste decennierna där väldigt många människor lyfts ur extrem fattigdom. Men som Världsbanken säger så kommer det här inte att gå om inte ojämlikheten minskar samtidigt. Det räcker inte med de tillväxtnivåer vi ser för att de allra fattigaste ska kunna fortsätta lyftas ur extrem fattigdom, säger Robert Höglund på Oxfam.