Lean-företag bättre på digitalisering

2:03 min

Den japanska produktionsfilosofin Lean, som används av många svenska företag, blir allt viktigare för att effektivisera produktionen när industrin blir mer digitaliserad.

Lean production har inte spelat ut sin roll som metod att effektivisera produktionen nu när digitaliseringen får allt större betydelse. Tvärtom, visar ny forskning. Frida Nilsson, hållbarhetschef på förpackningsföretaget Lagan Plast i småländska Ljungby håller med.

– För att vi ska kunna skapa värdefulla samarbeten och lösningar med kunderna så är det viktigt att de här delarna hänger ihop. Men Lean är väl egentligen grunden, att vi måste minimera slöseriet. För gör vi inte det så bygger vi in slöseri i vår digitalisering och då står vi där med byxorna nere när problemen kommer.

Lagan Plast som tillverkar förpackningar till livsmedelsindustrin har länge jobbat enligt Lean som bland annat går ut på att skapa effektiva flöden, inte göra nånting onödigt, inte slösa med material och medarbetarna ska delta i planering och förbättringsarbetet.

Nu satsar företaget alltmer på att digitalisera verksamheten. Till exempel genom att vara uppkopplat mot kundernas lager så att man kan leverera förpackningar lite lagom innan det är slut hos kunderna. 

Jätteföretaget Sandvik som har mer än 300 gånger fler anställda än Lagan Plast har också jobbat enligt Lean och ser digitalisering som en naturlig fortsättning, säger Urban Johansson som är konstruktionschef inom Sandviks affärsområde SMT.

– Vi jobbar hela tiden med att förbättra våra anläggningar, förbättra vår produktion, förbättra våra produkter och ständig förbättring är ju en del av Lean. Med hjälp av digitalisering kan vi få en stabilare produktion. Lean och digitalisering, det hänger ihop.

Och företag som har praktiserat Lean har lättare att lyckas med digitaliseringen, enligt en ny forskningsstudie från Högskolan i Gävle där Lars Bengtsson är professor.

– De företag som är duktiga på Lean är också väldigt bra på att ta till sig ny teknologi och digitalisering.

Och de företag som börjar i andra änden?

– Vår studie visar att det finns några företag som är så kallade teknikfreaks som försöker ta en genväg genom att skapa konkurrenskraft genom att bara förlita sig på teknik- eller digitaliseringslösningar. Det är väldigt få företag som klarar det.