Digitaliseringen kan gynna svenska företag

1:53 min

Företag som har använt sig av Lean för att effektivisera produktionen har lättare att ta till sig digitalisering. Och eftersom svenska företag ofta är bättre på Lean än företag i andra länder så har de en konkurrensfördel, menar professorn i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle, Lars Bengtsson.

– Det ger en ny möjlighet för svenska företag att de kan konkurrera inte bara med Lean utan hur vi tar till oss den nya digitala tekniken. Det här blir en ny konkurrensmöjlighet, Lars Bengtsson, professor i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle.

Svensk industri har länge mött hård konkurrens från låglöneländer och många företag har hanterat det genom att flytta ut produktion till exempelvis Kina.

Men situationen har delvis förändrats. Dels har lönerna i Kina ökat och dels satsar många kinesiska företag stenhårt på digitalisering. Men den nya forskningsstudien från högskolan i Gävle som visar att företag som jobbar enligt Lean, alltså bland annat med minimering av slöseriet och bra planering, har lättare att ta till sig digitaliseringen.

Därför tror professor Lars Bengtsson att svenska företag ha stora chanser att klara sig bra i konkurrensen.

– Det är ju många länder, däribland Kina som gör enorma satsningar på teknisk utveckling, på robotisering och automatisering. Där svenska företag har en fördel är de duktiga på att utnyttja hela personalens möjligheter, nya arbetsformer och därmed kunna ta till sig den nya tekniken på ett bättre sätt. Så de svenska företagens svar blir att jobba parallellt med Lean och digitalisering.

Ett storföretag som länge tillämpat Lean production och nu satsar hårt på digitaliering är Sandvik. Och vikten av att satsningen lyckas kan inte överskattas, menar Urban Johansson, konstruktionschef inom Sandviks affärsområde SMT.

– Jag tror att det är en överlevnadsfråga i konkurrensen med omvärlden, framför allt lågprisländer. Det är absolut jätteviktigt.

Var finns era svåraste konkurrenter?

– De finns nog i Kina just nu.