Gummihand ger nya insikter om känselförsvagning vid självberöring

1:35 min

Det går inte att kittla sig själv – hjärnan förutser beröringen innan handen hinner fram. Med hjälp av en gummiarm visar nu forskare att uppfattningen av den egna kroppen påverkar detta.

En ny rapport från Karolinska Institutet menar att fenomenet med försvagad känsel vid självberöring är starkt kopplat till uppfattningen av den egna kroppen. Genom att dölja försökspersonen högerhand och låta en gummihand exakt återge högerhandens rörelse, luras försökspersoner att tro att gummihanden är deras egna.

Då upplevs beröring från gummihanden som svagare än vad det faktiskt är, eftersom hjärnan förbereder kroppen på beröring på samma sätt som om gummiarmen vore den egna handen. Detta tyder på att uppfattningen av vad som hör till den egna kroppen är avgörande för den försvagade upplevelsen av beröringen.

– Vår oförmåga att kunna kittla oss själva grundar sig i att vi har en föreställning om vad vi är, säger Konstantina Kilteni, forskare i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet, och personen som har utformat testet på Ehrsson lab, som ligger bakom mycket forskning på uppfattningen av den egna kroppen.

Att kunna förutse beröringen är något som sker i lillhjärnan. Vår kroppsuppfattning styrs delvis av en annan del av hjärnan, premotoriska cortex. Nästa steg i forskningen blir att scanna hjärnan under experimentet och se hur de olika delarna utbyter information.

– Det skulle ge oss en grundläggande funktionell förståelse för hur de olika delarna av hjärnan samarbetar när vi upplever en försvagad beröring, säger Konstantina Kilteni.

Sedan tidigare finns det beteendeforskning som tyder på att lillhjärnan och premotoriska cortex utbyter information under upplevd känsloförsvagning, men ingen forskning som undersökt hur hjärnan agerar.

Referens: Konstantina Kilteni & H. Henrik Ehrsson. "Body ownership determines the attenuation of self-generated tactile sensations", Karolinska Institutet. DOI: 10.1073/pnas.1703347114