Höja kraven i högskolelagen

2:01 min

Regeringen vill höja kraven i Högskolelagen om aktiva insatser mot den sociala snedrekryteringen till universitet och högskolor.

Det gäller inte bara att locka nya grupper till högskolan utan också om att anpassa undervisningen så att de klarar att fullfölja utbildningen. Det säger Helene Hellmark Knutsson (S), som skickar ut ett sådant förslag på remiss i dag.

– Vi skärper lagen nu, att inte bara jobba med breddad rekrytering utan också det som kallas breddat deltagande, det vill säga att se till att när man väl kommit in på sin utbildning, har sin behörighet, att man också får det stöd man behöver för att fullfölja sina studier.

Den sociala snedrekryteringen, det vill säga att ungdomar som kommer från hem med högskoleutbildade föräldrar är överrepresenterade inom den högre utbildningen - det är känt sedan länge. UHR, Universitet- och Högskolerådet, har påpekat detta i en lång rad rapporter.

Även könsbundna yrkesval, skillnader mellan utbildningsnivå i stad och på landsbygd är exempel på snedrekrytering. Men det handlar inte bara om att locka ungdomar från studieovana miljöer till utbildningen utan också att få dem att att stanna och fullfölja utbildningen. Ibland har sådana strävande lett till sänkta krav, men någon risk för att den här lagändringen kan få sådana resultat finns inte, anser Helene Hellmar Knutsson.

– Nej, tvärtom. Det här handlar ju om att stärka kvaliteten i undervisningen och i utbildningen och att universitet och högskola ska jobba mer på ett sätt som gör att fler fullföljer sina studier.

Förslaget skickas ut på remiss i dag. Det är tänkt att träda i kraft om ett år. Några extra pengar till högskolevärlden, för att fullfölja det nya uppdraget, utöver de som tidigare aviserats, blir det inte. Här investeras redan många skattekronor, konstaterar ministern för högre utbildning och forskning.

– Vi investerar 67 miljarder kronor varje år. Då är det viktigt att högre utbildning inte bara är för några få utan att det är möjligt för alla i Sverige, som vill gå vidare till högre studier och har behörighet för det.