Fler som dör än föds i Ryssland - igen

2:00 min

Ryssland har länge brottats med låga födelsetal. Men de senaste åren har barnafödandet ökat, bland annat efter att regeringen infört extra ekonomiskt stöd till landets barnfamiljer. Men nu visar de senaste befolkningssiffrorna att födelsetalet återigen håller på att sjunka.

Under månaderna januari till maj i år var det för första gången på en tid fler som avled än föddes i Ryssland, befolkningsunderskottet uppgick till 110 000 personer.

Fem månader är förstås en kort tid men demografer i Ryssland befarar att det här är en trend som kommer att hålla i sig i åtminstone tio år vilket har stora följder för till exempel den ryska ekonomin.

Den naturliga befolkningstillväxten har länge varit dålig i Ryssland och på 1990-talet blev läget katastrofalt med både höga dödstal och låga födelsetal. 2001 föddes det 1,3 miljoner barn i Ryssland. Efter att regeringen infört extra ekonomiskt stöd till familjer med mer än ett barn så har födelsetalet ökat, förra året föddes det 1,9 miljoner barn.

Det här ledde till att från 2013 och framåt så var det fler som föddes än dog i Ryssland. Det var en naturlig befolkningsökning som bland annat president Putin pekade på som en faktor som tydde på att det börjat gå åt rätt håll i Ryssland.

Men förra året planade det ut och nu är det alltså återigen fler som dör än föds. Ryska befolkningsexperter tror att det dröjer till ända runt 2030 innan det kommer till en vändpunkt uppåt igen.

En förklaring är att det verkar som om det hemska 90-talet går igen. De som föddes då är nu i åldern att själva föda barn men eftersom de är så få blir det också få som föds nu och ett antal år framåt.

Det ekonomiska stödet till barnfamiljer skulle egentligen ha gått ut om två år, frågan är vad som sker med det nu. En del experter tror att det egentligen har haft en ganska liten effekt. Viktigare skulle vara om det allmänna ekonomiska läget i Ryssland skulle förbättras - men prognoserna pekar bara på en mycket långsam tillväxt de närmaste åren.