Iran till USA: Ni bryter mot avtalet

1:35 min

Iran trappar nu upp sin kritik mot USA:s sanktioner mot landet.

Irans president Hassan Rouhani anklagar Trump för att själv bryta mot kärnvapenavtalet. 

– Det här kan komplicera framtida samarbeten, säger Trita Parsi, statsvetare och ordförande av det Nationella iransk-amerikanska rådet i Washington.

Trots att Iran håller sig till det kärnvapenavtal som landet har slutit med de fem permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd samt Tyskland så införde USA igår ytterligare sanktioner mot landet.

Avtalet innebär att om Iran begränsar sitt kärntekniska program så ska internationella sanktioner hävas, men USA anser att landet bryter mot "andan" i avtalet och bidrar till instabilitet i regionen – bland annat genom sitt robotprogram.

Som svar diskuterar Iran nu ökat anslag till just robotprogrammet och har uppmanat USA att flytta sina militära baser 100 mil från Iran eftersom det finns risk för missbedömningar, något som inte bryter mot avtalet.

– Iraniernas strategi just nu verkar vara att isolera Trump och USA så mycket som möjligt. För européerna är också väldigt, väldigt upprörda över det här. De har ju lagt ner enormt mycket investeringar för att det här avtalet skulle nås, säger Trita Parsi, statsvetare och ordförande av det Nationella iransk-amerikanska rådet i Washington.

Han fortsätter: 

– Nu är det ju så att iranierna lever upp till det här avtalet, men att Donald Trump sitter och förstör det. 

Men den upptrappning som båda länderna gör kan på sikt kan hota avtalet om det får för stor påverkan på regionen.

På fredag ska parterna diskutera kärnvapenavtalet i Wien i den kommission som finns för att avgöra konflikter om kärnvapenavtalet.

Och det kommer att bli en diplomatisk utmaning tror Trita Parsi.

– De kommer försöka gå en balansgång, där man inte helt och hållet isolerar USA utan försöker hitta något sätt att få amerikanerna att vara lite mer realistiska och rationella i det här fallet, säger han.