Gneab

Skadestånd avgörs i rätten

Hur kunde regionens fastighetsbolag sälja en fastighet, värderad till 32 miljoner, för endast 15 miljoner? Och kan de inblandade politikerna och tjänstemännen nu krävas på skadestånd för att de gjort en dålig affär?

Det är frågor som Gotlands tingsrätt förbereder i den rättstvist som tas upp i rätten i höst.

Det handlar om Region Gotlands helägda fastighetsbolag Gneab, Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB. Ett fastighetsbolag med flera år av dålig ekonomi. Därför beslutades att bolagets fastigheter skulle säljas, det hade regionfullmäktige beslutat.

Det största guldägget i korgen var fastigheten Hantverket 1 i Visby. En fastighet som var bolagets mest lönsamma. Därför var det många som hörde av sig och var intresserade av att köpa.

Det var sen det blev fel. Det blev ingen upphandling om vilken mäklare som skulle stå för försäljningen och det bolag som hyrde fastigheten var det som erbjöd bolagets styrelseordförande 15 miljoner för fastigheten.

Köpekontrakt upprättades, och skrevs under. Även det blev fel, eftersom bolagets styrelse först inte godkänt försäljningen. Och två av de som skrev under kontraktet kände inte till det låga priset.

När alla skrivit under och köpet gått igenom, stod det klart att fastigheten var värderad till 32 miljoner, men att man bara fått ut 15. Styrelsen för Gneab försökte då få köpet att gå tillbaka, men köparen vägrade.

Styrelsen för Gneab svarade då med att kräva två politiker och bolagets vd på 17 miljoner i skadestånd. En tvist som kommer avgöras i Gotlands Tingsrätt i höst. Inför den rättegången riktar Tingsrätten i en sammanställning man gjort kritik mot Gneabs dåvarande styrelse och förre regiondirektören. Det var dem som kunnat stoppa affären, men de valde att inte göra det.

Rätten pekar också på köparens ansvar. Att de borde insett att det var en dålig affär för säljaren eftersom de fick köpa fastigheten till ett underpris, något som de också var medvetna om.

Tvisten mellan Gneab och de två plitikerna och tjänstemannen som nu kravs på skadestånd kommer upp i tingsrätten i höst.