De får lön – redan på utbildningen

1:47 min

Från och med i höst ska Halmstad för första gången få en industrilärlingsutbildning. Dessutom ska eleverna få lön.

Till hösten startar för första gången en industrilärlingsutbildning i Halmstad. Tre elever har sökt den hittills och kommer att placeras på Getinge Ab, där Carl Bennet huvudägare och styrelseordförande ger ett starkt stöd.

– De känner sig väldigt nyfikna inför skolstarten, säger Ola Bondesson är blivande rektor på Sturegymnasiet för lärlingsutbildningen i Halmstad.

Lärlingsutbildningar i till exempel hotell- och turism samt handel finns redan i Halmstad sedan 2011.

Industrisektorn har ofta svårt att få fram kvalificerad personal. Representanter från den har tryckt på för att utöka lärlingsutbildningen till att även omfatta industribranschen.

– Det här projektet kommer från branschen, för att lättare rekrytera personal i framtiden.

Finns det risk för att industrivärlden får för mycket att säga till om i skolundervisningen?

– Det tycker jag inte, svarar Ola.

Det är fortfarande vi inom skolvärlden som "äger" lärandet och det är vi som stämmer av att eleverna får det de ska.

Under årskurs ett ska en blivande svetsare vara ute på en apl-plats i två dagar, (Arbetsplatsförlagt lärande) och läsa tillsammans med andra lärlingselever i ämnen som svenska, matematik och samhällskunskap. I nästa årskurs ökar antalet dagar på apl-platsen till tre. I tredje årskursen är de ute i fyra dagar.

En nyhet är att lärlingseleverna även ska få lön från och med i höst.

– Ja, det kan röra sig om några tusenlappar i början. I årskurs tre kommer det att röra sig om kring tiotusen kronor i månaden, berättar Ola Bondesson.

Halmstad ingår i ett pilotprojekt där Skolverket ska utvärdera för- och nackdelar angående lönefrågan.

– Hittills har det inte varit tillräckligt med ansökningar till lärlingsutbildningarna. Vi vill bland annat se om antalet ansökningar ökar i och med att en lön kommer att betalas ut på industri lärlingsprogrammet, säger Lotta Naglitsch, föreståndare för Skolverkets lärlingscentrum i Stockholm.

Bör man verkligen ge skolelever lön under deras utbildning?

– Nej, branschen tycker att är man med i produktion så ska det generera eleven, svarar Ola Bondesson.

Lärlingsutbildningar i allmänhet anses ligga i tiden och hjälpa eleverna att snabbt hitta ett jobb.

– I den senaste statistiken räknar man med att cirka nio av tio elever har jobb inom ett och ett halvt år efter avslutad skolgång.