Sparkas efter relation med boende

Kvinnan var anställd som boende behandlare och ska ha ägnat en boende mer tid och de ska också ha kyssts.

Det var på ett HVB-hem i södra Värmland som kvinnan arbetade. På hemmet bodde ensamkommande barn och ungdomar. Enligt en Lex Sara anmälan så är kvinnan anmäld för att ha haft en allt för privat relation med en av ungdomarna. 

Det handlar främst om att hon har prioriterat en av de boende och haft en personlig kontakt med honom vilket gjort att hon inte ägnat de andra lika mycket tid. Vid ett tillfälle sågs de också kyssas. 

Trots upprepade samtal med enhetschefen så har boendebehandlarens beteende och agerande gentemot de boende killen förändrats. Därför görs bedömningen nu att hon inte kan vara kvar som anställd inom kommunen och sägs därför upp med omedelbar verkan. 

Enligt Lex Sara anmälan är konsekvenserna för den boende inte allvarliga. Men han är i en stark beroende ställning till kvinnan vilket gör situationen allvarlig. 

2014 anmäldes att en annan vikarie hade sexuellt umgänge med en ungdom på samma boende och 2016 kom en anmälan som sa att en medarbetare hade ett otillbörligt förhållningssätt till en av de boende.