WHO varnar: Patienter med resistent hiv ökar

1:56 min

Världshälsoorganisationen WHO varnar i en ny rapport för att andelen patienter med resistent hiv ökar. WHO utfärdar också nya riktlinjer för att hjälpa länder att hantera problemet.

Jan Albert är bland annat professor i smittskydd på Karolinska Institutet och forskar och övervakar hiv. Han menar att hiv-resistensen beror på att fler får bromsmediciner i världen och man inte har fullgod uppföljning av behandlingen.

– Det uppstår delvis utav bra skäl men en baksida är att hos vissa patienter så blir viruset resistent mot de vanligt använda bromsmedicinerna och då funkar inte medicineringen som den ska, säger Jan Albert.

Det är första gången världshälsoorganisationen WHO larmar för resistent hiv. I rapporten har nationella undersökningar från elva länder i Afrika, Asien och Latinamerika sammanställts. I sex av länderna har över tio procent av de som ska börja få behandling hiv som är resistent mot de vanligaste bromsmedicinerna.

WHO beräknar att ytterligare 135 000 kommer att dö inom fem år om inget görs åt resistensen.

– Om andelen personer med hiv-resistens når över tio procent i ett land så behöver landet agera och överväga att byta till andra läkemedel. Det är den goda nyheten, att det finns andra läkemedel som kan användas i de situationerna, säger Gottfried Hirnschall, läkare på WHO.

Det är 36,7 miljoner människor som lever med hiv i dag, över hälften av dem fick behandling 2016 och antalet ökar, enligt WHO. Majoriteten av behandlingarna är effektiva men ett allt fler drabbas att konsekvenserna av hiv-resistens.

– Det är många länder i Afrika och på andra håll också där man inte kan testa för resistens eller byta läkemedel. Där kommer det här leda till att fler blir allvarligt sjuka av hiv och dör. Det kommer också leda till ökad smittspridning eftersom en fungerande behandling sänker smittsamheten nästan ner till noll.