Boverket: Färre bostäder behöver byggas

1:32 min

Boverket skriver ner sin prognos för hur många bostäder som behöver byggas fram till 2025 till 600 000 stycken.

Skälet är framför allt att befolkningen inte väntas öka lika mycket, men även att en del av de 710 000 bostäder som tidigare antogs behövas redan har byggts. Samtidigt varnas det för att Sverige bygger för mycket.

– Vi har ett byggbehov fram till 2025 på ungefär 600 000 bostäder, säger Boverkets analytiker Bengt J Eriksson.

I tisdags varnade Sveriges kommuner och landsting för att Sverige bygger för mycket, på fel platser och att många hus riskerar att rivas om några år.

I dag kom Boverket med nya besked. Ett minskat antal asylsökande gör att befolkningen väntas öka långsammare än man tidigare har trott, vilket i sin tur gör att det behövs färre bostäder.

Boverkets analytiker Bengt J Eriksson har skrivit ner behovet från 710 000 till 600 000, men även om behovet skrivs ned behöver bostadsbyggandet ändå gå snabbare än i dag, säger han. 

– Det är en rejäl utmaning. Samtidigt var det många som sa för inte så länge sedan att det inte gick att bygga mer än 40 000 bostäder per år. Nu byggde vi 46 000 bostäder förra året och planerar att bygga ännu mer så det är tydligen möjligt att bygga en hel del, säger Bengt J Eriksson.

I debatten hörs fler röster om att det byggs för mycket. Göran Cars, professor vid KTH, pekar på att fler faktorer än antalet bostäder påverkar bostadsbristen, till exempel hur ofta människor flyttar och hur många kvadratmeter de bor på. Han säger att det verkliga antalet bostäder som behöver byggas därför kan vara ännu lägre än den nya prognosen.

– Om vi får en ökad rörlighet på bostadsmarknaden kommer vi inte att behöva 700 000 bostäder, utan då är 600 000 eller ännu lägre volym under den här perioden mer rimligt, säger Göran Cars.