Rovfiskar renar Östersjön

1:31 min

Rovfiskar spelar en viktig roll för vattenkvalitén i Östersjön. Det visar en ny studie av rovfiskarnas betydelse för ekosystemet som svenska och nederländska forskare gjort.

Det är fiskar som abborre, gädda och torsk som i en ny studie visar sig kunna motverka problem med övergödning längs Östersjöns kuster. Rovfisk bidrar nämligen till att minska antalet fintrådiga alger som under lång tid ökat i Östersjön till följd av övergödningen.

– Rovfiskarna är viktiga eftersom dom äter upp dom små fiskar som i sin tur äter upp dom djur som rensar vattenväxter från alger. Det här är bra eftersom alger hindrar vattenväxter från att växa och eftersom vattenväxter utgör hem för många arter, berättar Serena Donadi, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. 

Målet med studien som, förutom forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, gjorts av forskare från Stockholms universitet och nederländska Groningen, var att ta reda på hur rovfiskar och undervattenvegetation samverkar för att bidra till friskare vatten i Östersjöns kustområden. Och just att rovfiskarna faktiskt visade sig spela en viktig roll för vattenkvalitén, tycker Serena Donadi är en av studiens viktigaste slutsatser.

– Ofta tror vi att om vi har en bra miljö så mår djurarterna runt omkring bra, men vi tänker inte alltid att djurarterna själva är viktiga för att bibehålla en bra miljö. Det här är ingen ny information i sig men att just den här fisken spelar en viktig roll för Östersjöns miljö är viktigt, säger Serena Donadi.

Beståndet av rovfiskar har minskat längs delar av Östersjökusten under de senaste årtiondena och om minskningen fortsätter pekar studien på att vi kan komma att få grumliga och dåliga vatten. Det här innebär dock inte att vi måste sluta fiska rovfiskar helt, säger Serena Donadi, bara att vi måste värna om en balans.

– Människor och natur måste koexistera och leva tillsammans på ett bra sätt, säger Serena Donadi.