I dag informeras riksdagsutskott om IT-skandalen

2:04 min

Klockan ett i dag informeras riksdagens försvarsutskott och trafikutskott om turerna kring Transportstyrelsens IT-skandal. Det är den första formella information som oppositionen ges.

Frågan är om regeringen varit skyldig att lämna den här informationen mycket tidigare. En som tycker det är professorn i rättsvetenskap vid Göteborgs universitet, Dennis Töllborg.

– Det handlar om hot mot rikets säkerhet. Säkerhetspolisen måste underrätta inrikesminister, är det av särskilt allvarlig art så måste statsministern involveras, och då måste naturligtvis också ledande företrädare för oppositionen informeras. Det är självklarheter.

Både infrastrukturminister Anna Johansson och inrikesminister Anders Ygeman åberopar förundersökningssekretess som motiv för att oppositionen inte fått någon information om att säkerhetsklassade uppgifter lämnats ut från Transportstyrelsen i samband med en upphandling. Uppgifterna rör både enskildas identitet och information med militär anknytning.

Eftersom Anna Johansson, som nåddes av informationen först i januari i år, reagerade med att sparka generaldirektören och senare även styrelsens ordförande, så måste det rimligen vara allvarligt, resonerar Dennis Töllborg.

– Det jag kan läsa i medier om de konsekvenser det fått för både ordförande och generaldirektören är ju ovanliga i Sverige och tyder på väldigt stort allvar.

Inrikesminister Anders Ygeman, som uppgivit att han blivit löpande informerad av Säpo ända sedan förundersökningen inleddes i januari 2016, är alltså den som skulle vänt sig vidare till statsministern med denna information. Om han gjort det, eller om han informerat näringsdepartementet, det ville han inte svara på i går.

– Det har funnits ett fungerande informationsutbyte, dels på departementetsnivå i regeringen, dels på statsrådsnivå i regeringen. Exakt hur det har gått till är nuföremål för konstitutionsutskottets granskning och därför vill jag, med respekt för den, inte gå närmare in på den.

I dag kommer alltså två av riksdagens utskott, försvar och trafik, att informeras av Anna Johansson samt representanter från Säpo och Transportstyrelsen.

På tisdag kommer försvarsminister Peter Hultqvist att informera försvarsutskottet.