Utländska rot- och rutföretagare allt vanligare

1:38 min

Antalet utländska företagare som får pengar av skatteverket har ökat med närmare 40 procent sen 2014. Att göra skatteavdrag för till exempel reperationer och städning är nämligen möjligt även i andra EU-länder. Och det är något som Skatteverket tror kommer bli allt vanligare framöver.

– Det är en stor ökning. Men det börjar på ett ganska lågt antal, så ökningen blir dramatisk på så sätt. Jag tror personligen att det blir fler och fler som känner till det här och att företagarna har blivit trygga med att det faktiskt fungerar, säger Pia Blank Thörnroos, jurist på Skatteverket.

Precis som i Sverige kan en person som äger ett fritidshus i till exempel Spanien få en del av arbetskostnaden för bland annat reparationer och städning betald av det svenska Skatteverket.

Var företaget har sin bas spelar ingen roll, så länge bolaget inte har några skulder sedan tidigare.

– Det är samma regler som gäller här. Som kund måste man äga sitt hus och måste använda det själv, det kan inte vara ett hus som man hyr ut till någon annan. Sedan gäller vanliga regler för rot- och rutavdrag samt att den utländska utföraren inte får ha några skatteskulder.

De senaste åren har antalet utländska utförare ökat med närmare 40 procent, till strax över 2 500 rot- och rutföretagare i utlandet. Men det är bara en bråkdel jämfört med det totala antalet utförare, närmare 70 000, som Skatteverket hade förra året.

Även Skatteverkets godkända utbetalningar på 44 miljoner kronor till utlandet är små jämfört med dom nära 15 miljarder som rot- och rutsubventionerna landade på 2016.

Men Pia Blank Thörnroos tror att det här kommer öka och är positiv till att fler för förstår att det går att göra avdrag på andra platser än i Sverige.

– Nu är reglerna som de är, man kan få skattereduktion för reparationer på hus i EU-länder. Har vi de reglerna är det väl bra att folk känner till dem och kan använda sig av dem, säger skattejuristen Pia Blank Thörnroos.