Fler döms för politiska brott i Ryssland

2:03 min

Antalet personer som döms för politiska brott i Ryssland har ökat kraftigt under president Putins tid vid makten. Jämfört med början av 2000-talet var det förra året nästan 30 gånger fler personer som fått fällande domar för olika brott mot staten.

2003 var det 21 personer i Ryssland som dömdes för olika brott mot staten, förra året, 2016 hade den siffran stigit till 588, enligt siffror från ryska Högsta domstolen; den stora ökningen har skett efter 2010.

Statistiken omfattar sådana brott som landsförräderi och spioneri men det gäller bara en handfull mål. De allra flesta döms för att ha givit uttryck för, som det heter i lagtexten, extremism. Men den termen är väldigt vag och verkar vid behov kunna klistras på nästan vad som helst och med ibland absurda konsekvenser.

Nyligen dömdes till exempel en 22-årig man till två år och tre månaders fängelse för att ha spelat Pokémon i en kyrka. Det ansågs att han hade hade ägnat sig åt hat på religiös grund, det vill säga extremism.

Nyligen förklarades också Jehovas Vittnen vara ett olagligt samfund vilket betyder att deras anhängare kan dömas för extremism. Lagen används också mot islamister.

En viktig faktor bakom ökningen är att myndigheterna 2014 skärpte övervakningen av internet men det handlar långt ifrån om att bekämpa uttalade hatbrott utan paragraferna kan bändas lite hur som helst.

En helt ny lag lag har också gjort det förbjudet att ifrågasätta Rysslands gränser. Syftet var uppenbarligen att kunna beteckna alla diskussioner om det var rätt av Ryssland att annektera Krim som extremistiska och därmed straffbara.

För närvarande finns det inga tendenser till att åtalen för extremism eller andra politiska brott skulle minska i omfattning; tvärtom har ledamöterna i det ryska parlamentet Duman visat sig intresserade av att skärpa lagstiftningen på flera punkter.

Vid sidan om uttalade politiska domar förekommer det inte sällan att personer döms för vanliga brott men där man kan misstänka att den verkliga orsaken är politisk.