Östersjöländerna skuggar rysk-kinesisk militärövning

3:32 min

Den kommande veckans rysk-kinesiska militärövning i Östersjön syftar till att få Europas länder att känna sig små och svaga. Men effekten kan mycket väl bli den motsatta, menar försvarsanalytikern Robert Dalsjö.

När militärövningen Joint Sea 17 inleds på måndag kommer varje steg de ryska och kinesiska fartygen tar att övervakas av de kringliggande ländernas militär.

– Precis som den ökade ryska och kinesiska närvaron i Östersjön är en politisk markering, så kommer det att vara en politisk markering från strandstaterna att man skuggar fartygen. Man kommer att ha flygplan uppe som kollar vad som händer och visa att vi håller ett öga på er, säger Robert Dalsjö, forskningsledare på Försvarets forskningsinstitut (FOI).  

Övervakningen kommer bland annat att fokusera på om de ryska eller kinesiska skeppen skulle göra någon gest som kan betecknas som hotfull, till exempel seglar in mot ett lands territorialvatten, tänder vapensystem eller riktar robotar på ett hotfullt sätt. Övervakningen syftar också till att samla in underrättelsedata, kring bland annat signaltrafik och övningens utformning. Robert Dalsjö utgår ifrån att Natoländerna Danmark, Tyskland och Polen kommer att samarbeta kring detta. 

Det är visserligen första gången Ryssland och Kina övar militärt i Östersjön, men tidigare övningar har genomförts i Medelhavet och Sydkinesiska sjön. För omvärlden är det alltså ingen nyhet att den här relationen finns. Men Robert Dalsjö tror att just den här övningen kan få allmänheten att förstå hur säkerhetsläget håller på att förändras.  

– Det är ett konkret bevis på att de båda makter som ifrågasätter världsordningen och vill göra om den, samarbetar med varandra, säger Robert Dalsjö. 

Västvärldens försvarsanalytiker tycks ense om att Joint Sea 17 går ut på att demonstrera Ryssland och Kina som militära stormakter, i förbund dessutom. Och som en konsekvens få resten av världen att känna underläge. 

Men Rysslands utrikespolitik har, sedan annektering av Krimhalvön 2014 varit kontraproduktiv, menar Dalsjö. 

– Det ryska beteendet har ju haft motsatt effekt mot vad Putin siktade på, nämligen att de europeiska länderna har börjat rusta upp igen, om än långsamt. 

Vad kan man tänka sig blir nästa händelse i Östersjöregionen? 

–  Först får vi se om det inträffar några incidenter i samband med den här övningen. Sedan har vi  den stora ryska övningen Zapad. Där finns det farhågor att den skulle kunna användas som täckmantel för ett angrepp på Ukraina eller Vitryssland. 

I Östersjön, utanför den ryska enklaven Kaliningrad, finns sedan i fredags tre kinesiska krigsfartyg varav en hypermodern robotbestyckad jagare, en fregatt och ett förrådsfartyg. Den ryska Östersjöflottan har förstärkts med nya fartyg av fregattstorlek. 

Övningen inleds på måndag och pågår i fyra dagar.