Såhär många poliser har dött i tjänst

1:34 min

Under de senaste hundra åren har 98 poliser förolyckats i tjänst. Vanligast är att poliser dör i trafikolyckor, enligt uppgifter från Svenska Polismäns Minnesportal.

Jerzy Sarnecki som är professor i kriminologi menar att polisyrket är riskfyllt av flera anledningar.

– Polis är definitivt ett farligt yrke, polisen möter rätt mycket våld av olika slag. Dessutom utsätter sig polisen för många olika typer av risker, som när man ska köra väldigt fort eller befinna sig i oländig terräng. Dessutom så är det ett mycket stressigt yrke vilket också ökar riskerna för olyckor. Men dödsolyckor bland poliser är ovanliga, säger Jerzy Sarnecki.

Mellan 1900 och 2017 avled 98 poliser i tjänst, enligt siffror från Svenska Polismäns Minnesportal som samlar statistik över poliser som dött i tjänst. Och den vanligaste dödsolyckan för poliser är trafikolycka, där 57 dödsfall har registrerats.

Jörgen Lundälv är docent i trafikmedicin och har forskat på riskerna med biljakter som polisen gör. Hans forskning visar att det inte är ovanligt med personskador vid biljakter både vad det gäller oskyddade trafikanter, misstänkta personer och polisen själva.

– Det är inte ovanligt att poliser skadas. Men den här typen av händelser, skulle jag vilja säga är extremt ovanliga. Det är väldigt tragiskt att det ska gå så långt att någon får sätta livet till under arbetstid, här är det ju arbetsmiljölagen som gäller, och poliser är oerhört utsatta. Jag tror att det är väldigt viktigt att polisen utreder det här, så att det inte händer igen, säger Jörgen Lundälv.