Kinesiska stridsfartyg övar med ryska marinen i Östersjön

1:50 min

I dag börjar den uppmärksammade ryska marinövningen i Östersjön där också stridsfartyg från Kina kommer att medverka.

Det är första gången som kinesiska örlogsfartyg samövar med ryska i Östersjön och det ska ses som en signal till Nato och andra västländer från både Ryssland och Kina. 

Övningen började formellt i fredags men hittills har man hållit sig på landbacken. I dag ska man ut till havs och där kommer man att hålla på i fyra dagar men tyngdpunkten i morgon och på onsdag.

Egentligen är det inte en särskilt stor övning men det är det faktum att den kinesiska marinen deltar som gör den unik.

Sammanlagt ett tiotal fartyg medverkar varav tre kinesiska. Flaggskeppet för dem är en ultramodern robotbestyckad jagare.

De ryska fartygen är något mindre, som störst av korvettklass. Dessutom ska drygt tio flygplan och helikoptrar delta.

Vad övningen ska gå ut på har det bara meddelats i väldigt allmänna termer, att förbättra samverkan mellan ryska och kinesiska fartyg. Så mycket har i varje fall sagts att det ska genomföras skjutövningar och att man ska träna bekämpning av ubåtar, andra ytfartyg och flygplan.

Ryssland och Kina har haft regelbundna gemensamma marinövningar de senaste åren men det här är första gången som det sker i Östersjön vilket sannolikt inte är en tillfällighet.

Motsättningarna mellan Ryssland och Nato har ökat de senaste åren i området och den gemensamma övningen blir en signal till västalliansen att man har en potentiellt stark fiende att möta. Syftet sägs också vara att markera att Östersjön är ett internationellt hav dit alla stater har tillträde.

På västsidan har övningen väckt viss oro. Från Nato-sidan och Sverige kommer man att noggrant följa vad som sker för att se vilken kapacitet främst Ryssland visar upp och om den eventuellt avslöjar något om de ryska avsikterna i området.

I september genomförs andra etappen i den ryskkinesiska flottövningen men då borta i Stilla havet.