Djur runt Kvismaren ska fortsatt vaccineras

1:23 min

Trots att risken för nya utbrott av mjältbrand runt Kvismaren räknas som liten, förlängs vaccinationstiden för djur i området.

Utbrott av mjältbrand har varit ovanliga i Sverige sedan 1940-talet. Men sedan 2008 har man sett ett antal utbrott, bland annat i områden vid Kvismaren 2011 och 2013.

I samband med utbrotten beslutades att de djur som betar i närheten av Kvismaren skulle vaccineras mot mjältbrand under fem års tid.

Nu har dock Statens veterinärmedicinska anstalt beslutat att djuren ska vaccineras i ytterligare två års tid. Ann-Christine Ring är smittskyddshandläggare på Jordbruksverket.

– I och med att Kvismaren är ett våtmarksområde är det svårare att garantera att det inte finns någon marksmitta kvar, därför har SVA valt att förlänga vaccinationstiden.

Det är oftast i samband med att man grävt på mark där man inte känt till att kadaver tidigare begravts, som utbrott av mjältbrand har skett.

Mjältbrandsbakterier bildar sporer som är mycket motståndskraftiga och kan överleva nere i jorden i över 40-50 år. Om de kommer upp till markytan kan betande idisslare, som kor och får infekteras.

Man har också sett spridning via vatten i samband med utbrott. I fallet med Mjältbrand vid Kvismaren tror man att det var just vattenburna sporer som grävts upp som gjorde att djuren sjuknade in.

Risken för mjältbrand i området är fortfarande något förhöjd, även om den räknas som liten. Därför förlängs nu alltså vaccinationstiden av djur i området.