Statsministern informerades sent om IT-skandalen på Transportstyrelsen

2:05 min

Statsminister Stefan Löfven (S) fick reda på det han kallar ett "haveri" på Transportstyrelsen i januari i år, när sparkade Maria Ågren delgavs misstanke om brott.
– Jag hade naturligtvis velat få informationen tidigare, säger Löfven som dock menar att informationsflödet är "traditionell förvaltningskultur i Sverige".

I dag kom den reaktion från Stefan Löfven, på Transportstyrelsens IT-skandal, som oppositionen länge efterfrågat.

När fick då statsministern informationen om att Transportstyrelsen brutit mot lagar och skapat säkerhetsrisker?

– Jag fick informationen om det inträffade i januari i år, men regeringskansliet har agerat långt innan dess.

Det var i samband med att dåvarande generaldirektören Maria Ågren delgavs misstanke om brott, i januari i år, som Stefan Löfven informerades. Alltså i princip samtidigt som infrastrukturminister Anna Johansson, under vars departement Transportstyrelsen lyder.

Stefan Löfven var också noga med att understryka att ansvaret för att informera honom var infrastrukturminister Anna Johanssons, inte inrikesminister Anders Ygemans, trots att han känt till problemen och säkerhetsriskerna på Transportstyrelsen ända sedan januari 2016, genom fortlöpande information från Säpo.

– Detta är myndighetskulturen i Sverige, vi gör så, vi har den ordningen. Myndigheter har sina ansvarsområden fullt ut. Respektive departement och statsråd har ansvar för sina myndigheter. Och då har vi också den ordningen, och den tycker jag är bra.

Stefan Löfven utlovade dock en utredning av hur IT-skandalen på Transportstyrelsen hanterats inom regeringenskansliet.

Med på pressträffen fanns även den nuvarande generaldirektören för Transportstyrelsen, Jonas Bjelfvenstam, som var ganska säker på att IT-läckorna inte inneburit någon skada för enskilda eller landet. Överbefälhavaren Machael Bydén ansåg att bristerna i hanteringen av IT-säkerheten vid Transportstyrelsen var allvarliga, men inte påverkat landets försvarsförmåga.

Säpochefen Anders Thornberg, som berättat om hur Säpo gång på gång förgäves försökt få Transportstyrelsens generaldirektör att följa gällande lagar, konstaterade att detta var mycket ovanligt.

– Det är väldigt anmärkningsvärt att man fattar beslut om att göra avsteg från lagen, så det fanns en rad brister och även aktiva beslut som gjorde att det här är mycket allvarligt.

Har det hänt i något annat tillsynsärende ni haft, att en generaldirektör tror att han eller hon står över lagen?

– Nej, jag har jobbat på säkerhetspolisen i 30 år och jag har inte sett något liknande.