Freya och Buza första sjöräddningshundarna på Västkusten

4:51 min

Sedan i april i år finns två sjöräddningshundar stationerade på Sjöräddningsstationen på Rörö, i Göteborgs norra skärgård.

De är de första som tagits i bruk på Västkusten. De båda tikarna Freya och Buza har till uppdrag att hjälpa till och söka efter levande människor, eller eventuellt nyligen avlidna som försvunnit till sjöss, och de klarar att få vittring på en kilometers avstånd.

Ännu har de inte använts i skarpt läge men de tränar kontinuerligt med sina hundförare Malin Svensson och Maud Gustavsson, och är ständigt i jour.

Innan de blev certifierade har de genomgått en två år lång specialkurs som Svenska Brukshundsklubben leder på uppdrag av Sjöfartsverket.

Sedan tidigare finns ytterligare fyra sjöräddningshundar i landet, men de är stationerade på ostkusten.