Wrigfors affärer granskas

Hjältevadshus vill att en särskild granskare ska titta närmare på affärerna mellan Hjältevadshus och Curt Wrigfors.
Beslutet att ansöka om en särsklid granskare fattades vid en extra ordinarie bolagsstämma, där representanter för både majoritetsägaren och Curt Wrigfors fanns representerade. Beslutet var enhälligt. Hjältevadshus har ju tidigare polisanmält Curt Wrigfors för affärerna i samband med den maktstrid som uppstått kring bolaget. Det är också dessa affärer som granskaren ska titta närmare på.