Grekland försöker återvända till internationella kreditmarknaden

1:41 min

I Grekland syns tecken på att landets ekonomi kan vara på väg att vända uppåt efter åtta år av kris. Grekland ska försöka låna pengar på den öppna marknaden igen, för första gången på flera år.

Under tisdagen offentliggör Grekland hur mycket ränta landet erbjuder för nya femåriga statsobligationer. Den beräknas bli mellan fyra och fem procent. Det är visserligen ungefär fyra gånger så mycket som ett annat krisdrabbat land, Irland, betalar för motsvarande lån, men tidigare har Grekland inte kunnat låna alls på den öppna marknaden. Långivarna har bedömt att risken varit för hög.

Grekland hamnade i djup ekonomisk kris år 2009, i spåren av den globala finanskrisen, det visade sig då att landets statsskuld var flera gånger så hög som varit känt. Landet hade förfalskat sin ekonomiska statistik.

Grekland hotades av statsbankrutt. Det riskerade att driva fram en kris för valutan Euro och de övriga Euroländerna valde att sätta ihop ett räddningspaket till Grekland, i utbyte mot att landet utlovade genomgripande reformer av sin ekonomi.

Åtstramningspolitiken ledde till att Greklands ekonomi krympte med en fjärdedel under de följande sju åren. Arbetslösheten steg till 25 procent i genomsnitt och 50 procent bland de unga. Det bidrog till att fördjupa krisen ännu mer. Grekland har fram till i dag fått tre räddningspaket av de internationella långivarna.

Men nu syns vissa tecken på att det värsta kan vara över. Arbetslösheten har sjunkit en aning och tillväxten tycks vara tillbaka; Internationella valutafonden beräknar att den grekiska ekonomin ska växa med drygt två procent i år.

Det blir också allt mer sannolikt, att den grekiska lånebördan kommer att lättas genom nya och bättre villkor på räddningslånen. Den grekiska statsskulden är i dag 180 procent av BNP, det vill säga tre gånger så mycket som egentligen är tillåtet enligt Eurozonens regler.