Malmö

Vården av skottskadade bättre när skjutningar blir vanligare

3:49 min

Läkare och sjukvårdspersonal på sjukhuset i Malmö har fått större erfarenhet av att ta emot skottskadade patienter.

Sedan årsskiftet har 22 personer skjutits i Malmö. Sex personer har dött och 16 skadats, med allt från lindriga till livslånga skador. Under hela förra året sköts 31 personer i staden, enligt siffror från Malmöpolisen.

Trots att skottskador inte är något nytt har de blivit mycket vanligare på sjukhuset de senaste åren. När sjukhuset nu tar emot skottskadade idag görs det med större vana.

– Medvetenheten om de skottskadade har ökat i och med att det har gått från ett fåtal till en regelbundenhet, säger Mikael Ekelund, överläkare och driftsansvarig för akutkirurgin på sjukhuset i Malmö. 

Inom sjukvården är skottskador en del av det som kallas traumaskador, det vill säga skador som tillkommit genom yttre våld.

Men trots att sjukhuset i Malmö hanterar många skottskador med svenska mått mätt, är de fortfarande relativt ovanliga jämfört med andra skador.

– Per kirurg är ändå de här skottskadorna en relativ sällansak, säger Mikael Ekelund. 

Den tunga expertisen på skottskador finns inte i Sverige, utan i länder där det skjuts betydligt oftare. 

– Sverige kommer förhoppningsvis inte bli ett lärosäte för skottskador, men den mängd som finns ger ändå ett krav på att vi tillskansar oss den kunskapen, säger Mikael Ekelund på sjukhuset i Malmö.