De vill stärka Wikipedias förtroende och mångfald

3:37 min

Åsikterna om Wikipedia går isär och kritiken mot det digitala uppslagsverket har varit stort genom åren, framförallt för att källorna varit bristfälliga eller helt enkelt inte funnits.

Nu pågår ett Wikipedia läger i Molkom. Wikipedia är idag en av de största informationssamlingarna på nätet som är helt tillgängligt för alla. Det är ett uppslagsverk som användarna själva författar och redigerar. Det har gjort att kritiken mot Wikipedias trovärdighet varit en fråga under de 16 år den funnits i Sverige.

Sofie Jansson är kursledare för ett Wikipedia läger i Molkom och menar att det hänt mycket sedan Wikipedia först startade och att ett av lägrets syften är att skapa ett bättre uppslagsverk med högre trovärdighet.  

– Vi sitter och redigerar artiklar. Om det är något som många inte vet hur man gör så går vi igenom det. Vi pratar mycket om Wikipedia, vad som är viktigt att tänka på.  

Varför behövs det ett läger för att lära sig Wikipedia, bygger inte Wikipedia på att vem som helst ska kunna redigera?

 – Det stämmer att vem som helst ska kunna redigera. Men det är tänkt att det ska vara lite som en rivstart att det kan vara lättare att komma igång om man har ett socialt event än om man sitter ensam och försöker läsa sig till hur man ska göra.

Lägret i Molkom vänder sig bara till kvinnor. Anledningen är den skara som ofta skriver på Wikipedia till stor del är män. Något Sofie Jonsson menar kan påverka innehållet. När män skriver så välja ämnen som är viktiga för dem, vinkeln på ämnena blir också utifrån ett manligt perspektiv.  

– Ju mer homogen en grupp är desto mer homogent blir ju innehållet. Det kan handla om ämnesval, struktur, ordval och kunskap.

Wikipedia bygger på att vem som helst kan skapa en artikel. Det har gjort att det digitala uppslagsverket blivit kritiserat för brister i källhanteringen. Många skolor tillåter inte elever att använda Wikipedia som en källa i sitt arbete då det varit svårt att verifiera den. Sofie Jansson menar att mycket har hänt sedan starten och att uppslagsverket är mer pålitligt idag. 

– Nu har vi hårda krav på källor, en ny artikel måste ha källhänvisning. Det man skriver ska gå att verifiera för en läsare och ganska lätt att göra. Som läsare ska jag kunna se var informationen kommer ifrån. För att se till att detta följs så har vi frivilliga som tittar igenom de ändringar som görs för att se om det ser rimligt ut och om inte gör ändringar.