Öbo: Viktigt att ha koll på var PCB förekommer

1:14 min

Fortfarande idag läcker det hälsoskadliga ämnet PCB ut i naturen, från bland annat bostäder. I Örebro har flera områden sanerats på senare år.

PCB är ett material som användes flitigt av byggindustrin från 1930-talet och som tidigare var vanligt när man byggde i hus, i exempelvis fog- och golvmassa. 1978 förbjöds användandet av PCB i nya produkter. 

Men fortfarande idag läcker det hälsoskadliga ämnet ut i naturen, från bland annat fogmassor i bostäder.

De halter av PCB som påträffats i hus i Örebro är inte skadliga för människan, men eftersom ämnet kan läcka ut till naturen kan växter och grönsaker ta upp ämnet. På så sätt kan människor få i sig ämnet.

Linus Larsson, miljöchef på Öbo, berättar att alla Öbos hyreshus där man vet att PCB har förekommit har sanerats för flera år sedan. 

Samtidigt menar han att det är fortsatt viktigt att man har koll på var förhöjda halter av PCB förekommer i Örebro.

– Tillsammans med miljökontoret måste vi bli bättre på att ha kontroll över vilka halter vi har här i Örebro.

Och det handlar speciellt om områden där barn vistas.

– Framförallt i känsliga områden som skolor och odlingslotter, där vi vet att det kan finnas småbarn som kanske får i sig stora mängder jord.