Uppsagt bussavtal - dyr affär för skattebetalarna

0:45 min

Värmlandstrafik inleder idag en ny trafikupphandling för färdtjänst och och sjukresor i fem av sex körområden.

I slutet på juni sade Keolis upp sitt avtal med Värmlandstrafik i förtid. Avtalet som sades upp var upphandlat för fem år. 

Den här gången sker upphandlingen i ett påskyndat öppet förfarande med kortare anbudstid, och ambitionen är att det ska finnas en ny trafikleverantör redan i december

Anders Wahlén servicetrafikchef på Värmlandstrafik säger att det till sist kommer att bli Keolis som får stå för notan.  

– Då är det ju så att i och med att Keolis har hävt det här avtalet minst fyra år innan det skulle ta slut så kommer ju vi påbörja en skadeståndsprocess mot Keolis där våra och skattebetalarnas merkostnad för en fördyrad trafik får ju Keolis stå för.

– Kostnaden för Värmlandstrafik är ju skattebetalarnas pengar menar Anders Wahlén.

Tror du att det finns möjlighet att få skadestånd från Keolis? 

– Ja, vi menar på det. Det står så i trafikavtalet, att vi har rätt till det. Sen så är det givetvis en juridisk bedömning, säger Anders Wahlén.