Hans Hoff (S) KU-anmäler förra regeringen

Socialdemokratiske riksdagsledamoten Hans Hoff från Falkenberg anmäler den förra alliansregeringen till Konstitutionsutskottet, KU.

Hoff ifrågasätter i sin anmälan beslutet från 2014 att överhuvudtaget genomföra en extern upphandling av IT-tjänsterna på Transportstyrelsen. 

Han förutsätter att den borgerliga regeringen gav sitt godkännande när en myndighet upphandlade tjänster som rör rikets säkerhet.

Hans Hoff begär därför att KU ska granska vilka överväganden och beslut som den förra regeringen tog om den planerade upphandlingen vid den aktuella tidpunkten.