Biodlare hårt drabbade av kvalster

1:33 min

Det så kallade varroakvalstret, som skadar bisamhällen, sprider ut sig allt mer över Gävleborg. Biodlaren Erik Kram i Ljusdal är oroad över kvalstrets framfart.

– Det finns ju över hela världen och nu finns det även i Ljusdal, men vi har klarat oss länge. Det är i fjol och i år som vi har upptäckt det, säger Erik Kram.

Han berättar att varroakvalstret äter av biynglens kroppsvätskor. Det gör att bina kan bli skadade, till exempel sakna en vinge eller liknande.

– De dör av utmattning genom att de blir skadade. Tillväxten i samhället blir lägre och då minskar bimängden.

Erik Kram säger att det är viktigt att biodlare ser efter sina bin så att de håller sig friska. Om antalet bin skulle minska eller försvinna skulle det få stora konsekvenser, enligt honom.

– Utan pollinering blir det inte några fertila frön och då blir det ju inga växter, så den cykeln är oerhört farlig för oss människor. Vi kommer till slut att drabbas av att många arter försvinner.

Erik Kram tror inte att det går att få bukt med spridningen av kvalstret.

– Det är bara att anpassa sig. Skulle man kunna påverka det hade det nog redan hänt.