Ordningsvakter tar över polisens arbete

2:11 min

Många kommuner och landsting anlitar ordningsvakter för att de inte upplever att de får tillräcklig hjälp av polisen.

I en enkät som P1-programmet I lagens namn har gjort svarar 35 kommuner och landsting att deras kostnader för ordningsvakter och väktare ökat på grund av att polisen inte räcker till.

I exempelvis Hudiksvall har man numera ordningsvakter på akuten för att polisen inte kommer tillräckligt snabbt.

– Jag har upplevt att det senaste året har man svårare att få kontakt med polisen. En natt minns jag att jag fick ringa sex gånger innan jag fick hit en polis. Då var det väldigt mycket bråk här, det var slagsmål i entrén och ute på parkeringen. Polisen var här och tittade på dem men åkte härifrån. Jag fick ringa flera gånger innan de blev avhysta, säger Per-Lennart Bergvik, sjuksköterska på akutmottagningen i Hudiksvall.

I lagens namn har under våren skickat en enkät till samtliga 290 kommuner samt 20 landsting och regioner. Den innehöll frågor om kostnader för ordningsvakter och väktare över tid, och vad som påverkat kostnaderna.

Ungefär 200 har svarat, och 140 av dem uppger att kostnaderna har ökat. Av de 140 är det 35 som svarat att kostnaderna ökat något eller mycket på grund av det man upplever som en brist på poliser.

Region Gävleborg har sedan 1 maj i år ordningsvakter på helgkvällar på sina två akutsjukhus i Gävle och Hudiksvall just på grund av det.

– Polisen tvingas ibland att prioritera och då vill vi känna att vi har resursen själva. Polisen kommer naturligtvis när vi behöver hjälp. Men befinner de sig då i Ljusdal när vi behöver hjälp i Hudiksvall, så tar det en stund för dem att komma dit, säger Ronny Stjernlöf, Region Gävleborgs säkerhets- och beredskapschef.

Hur lång tid kan det ta?

– Det kan röra sig om upp till 30 minuter i vissa fall.

Vad hinner hända under den tiden?

– Det kan hända väldigt mycket på 30 minuter. Det är därför vi gärna vill ha någon på plats. Vi vill gärna jobba förebyggande. Men om det blir så att det blir något tok så vill vi ha någon som kan ta i toket redan på plats, säger han.

Lars Tonneman, chef för förvaltningsärenden på polismyndighetens rättsavdelning, ser ordningsvakter som ett sätt att upprätthålla ordningen när polisen inte räcker till.

– I tider där polisiära resurserna inte bedöms räcka till för att upprätthålla ordning på olika typer av platser så har man ordningsvakter som ska hjälpa till att reglera det här.

– Inom polisen ser man ordningsvakter som polisens förlängda arm för att polisen är förmän över ordningsvakter. Vi tycker inte att det känns främmande att man anlitar ordningsvakter utan det är en del av polisens verksamhet som de fullgör. Men de fullgörs genom ordningsvakter istället för polisen för att poliserna inte räcker till för tillfället, säger Lars Tonneman.